«ܝܗܘܕܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Yishaybg (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot
ܙ
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Yishaybg (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
'''ܝܗܘܕܝܘܬܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] יהדות) ܐܝܬܝܗ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܕ[[ܝܗܘܕܝܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]]܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪ [[ܡܠܝܘܢܐ|ܡܠܝܘܢ̈ܐ]] ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒ[[ܬܒܝܠ]]܂ [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ [[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]] ܕܢܚܬ ܥܠ [[ܢܒܝܐ]] [[ܡܘܫܐ]] ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝܒ[[ܡܨܪܝܢ]] ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ [[ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪ̈ܝܐ]] ܗܘܘ ܒܗܗܘܐ ܡܕܒܪܐ܀ܒܡܨܪܝܢ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܬܘܕܝܬܐ]]