«ܝܗܘܕܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܠܐ ܬܥܒܕ 90719 ܒܝܕ 334a (ܡܡܠܠܐ)
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Yishaybg (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
(ܠܐ ܬܥܒܕ 90719 ܒܝܕ 334a (ܡܡܠܠܐ))
'''ܝܗܘܕܝܘܬܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] יהדות) ܐܝܬܝܗ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܕ[[ܝܗܘܕܝܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]]܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪ [[ܡܠܝܘܢܐ|ܡܠܝܘܢ̈ܐ]] ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒ[[ܬܒܝܠ]]܂ [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ [[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]] ܕܢܚܬ ܥܠ [[ܢܒܝܐ]] [[ܡܘܫܐ]] ܒ[[ܡܨܪܝܢ]]ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ [[ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪ̈ܝܐ]] ܗܘܘ ܒܡܨܪܝܢ܀ܒܗܗܘܐ ܡܕܒܪܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܬܘܕܝܬܐ]]
10

edits