«ܝܗܘܕܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܠܐ ܬܥܒܕ 90719 ܒܝܕ 334a (ܡܡܠܠܐ))
(ܕܟܝܬ.)
'''ܝܗܘܕܝܘܬܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] יהדות) ܐܝܬܝܗ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܕ[[ܝܗܘܕܝܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]]܂. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪ [[ܡܠܝܘܢܐ|ܡܠܝܘܢ̈ܐ]] ܝܗܘܕ̈ܝܐܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒ[[ܬܒܝܠܥܠܡܐ]]܂. [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ [[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]] ܕܢܚܬ ܥܠ [[ܢܒܝܐ]] [[ܡܘܫܐ]] ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ [[ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪ̈ܝܐ]] ܗܘܘ ܒܗܗܘܐ ܡܕܒܪܐ܀ܒܡܕܒܪܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܬܘܕܝܬܐ]]