«ܝܗܘܕܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܕܟܝܬ.)
'''ܝܗܘܕܝܘܬܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] יהדות) ܐܝܬܝܗܐܺܝܬܶܝܗ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܕ[[ܝܗܘܕܝܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]]. ܐܝܬܐܝܺܬ ܝܬܝܪܪ ܡܢ ܬܠܬܥܣܪܡܰܢܬܺܠܬܥܣܶܪ [[ܡܠܝܘܢܐ|ܡܠܝܘܢ̈ܐܡ]]ܳ[[ܡܠܝܘܢܐ|ܘ̈ܐ]] ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒ[[ܥܠܡܐ|ܥ]]ܽ[[ܥܠܡܐ|ܠܡܐ]]. [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ [[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]] ܕܢܚܬ ܥܠ [[ܢܒܝܐ]] [[ܡܘܫܐ|ܡܘ]][[ܢܒܝܐ|ܰ]][[ܡܘܫܐ|ܫܐ]] ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠܐܝܣܰܪܐܝܠ ܐܘܐܰܘ [[ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪ̈ܝܐܥ]]ܺ[[ܥܒܪܝܐ|ܒܪ̈]]ܳ[[ܥܒܪܝܐ|ܝܐ]] ܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܬܘܕܝܬܐ]]
Anonymous user