«ܝܗܘܕܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
 
'''ܝܗܘܕܝܘܬܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] יהדות) ܐܺܝܬܶܝܗܐܝܬܝܗ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܕ[[ܝܗܘܕܝܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]]. ܐܝܺܬܐܝܬ ܪܝܬܝܪ ܡܰܢܬܺܠܬܥܣܶܪܡܢ ܬܠܬܥܣܪ [[ܡܠܝܘܢܐ|ܡ]]ܳ[[ܡܠܝܘܢܐ|ܘ̈ܐܡܠܝܘܢ̈ܐ]] ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒ[[ܥܠܡܐ|ܥ]]ܽ[[ܥܠܡܐ|ܠܡܐ]]. [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܗܘ [[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]] ܕܢܚܬ ܥܠ [[ܢܒܝܐ]] [[ܡܘܫܐ|ܡܘ]][[ܢܒܝܐ|ܰ]][[ܡܘܫܐ|ܫܐ]] ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܰܪܐܝܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܰܘܐܘ [[ܥܒܪܝܐ|ܥ]]ܺ[[ܥܒܪܝܐ|ܒܪ̈]]ܳ[[ܥܒܪܝܐ|ܝܐܥܒܪ̈ܝܐ]] ܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܬܘܕܝܬܐ]]