«ܡܫܝܚܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
'''ܡܫܝܚܝܘܬܐ''' ܐܘ '''ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ''' ܐܘ '''ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]]: Xριστός܄Xριστός "[[ܡܫܝܚܐ]]") ܗܝ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܕ[[ܝܫܘܥ|ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ]]܂. [[ܡܫܝܚܝܐ|ܡܫܝ̈ܚܝܐ]] (ܐܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ) ܢܗܝܡܢܘܢ ܒ[[ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ]]܂. ܐܝܬ ܒܝܬ ܚܕ ܘܦܠܓܐ ܠܬܪܝܢ [[ܒܠܝܘܢܐ|ܒ̈ܠܝܘܢܐ]] ܡܫܝ̈ܚܝܐܡܫܝ̈ܚܝܝܢ ܒ[[ܥܠܡܐ (ܐܪܥܐ)|ܥܠܡܐ]]. ܐܦ ܝ݂ܠܗ̇ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܒܫܝܬܝܪܐ ܦܪܝܣܬܐ ܓܘ ܥܠܡܐ܀ܒܥܠܡܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܫܝܚܝܘܬܐ| ]]