«ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܐܣܟܢܕܪ ܪܐܒܐ ܠ ܐܠܟܣܢܕܪ ܪܒܐ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ)
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ)
[[ܠܦܦܐ:Napoli BW 2013-05-16 16-24-01.jpg|thumbnail|200px300px|ܐܣܟܢܕܪܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܐܒܐܪܒܐ]]
 
'''ܐܣܟܢܕܪܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܐܒܐܕܡܩܕܘܢܝܐ ܬܠܝܬܝܐ''' ܐܘ ܚܐ'''ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐܪܒܐ''' ܝܘܢܐܢܐܝܐ([[ܠܫܢܐ ܡܪܕܘܢܐܝܐܝܘܢܝܐ ܚܟܡܥܬܝܩܐ]] ܓܘἈλέξανδρος ܕܪܐ ܕܐܪܒܐΜέγας ܩܡ"ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܚܝܥܐ،ܗܘ ܫܘܪܐܝܬܡܓܣ"܆ ܚܟܡܐܬܝܠܕ ܕܝܗܒ20 ܐܘ 21 ܒܬܘܡܙ ܒ356 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܬ ܒ10 ܐܘ 11 ܒܚܙܝܪܢ ܒ323) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܝܘܢܝܐ ܡܩܕܘܢܝܐ ܕܡܠܟ ܒܕܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܫܘܪܐܝܬ ܡܠܟܘܬܗ ܘܕܠ ܫܪܗ ܐܡܬ ܦܪܣܐܝܝܦܪܣܝܐ ܘ ܫܩܠ ܐܡܒܪܐܛܘܪܝܐܐܡܦܪܐܛܘܪܝܐ ܕܝܝ،ܕܝܠܗ܆ ܘܡ ܘܕܠ ܐܡܒܪܐܛܘܪܝܐܐܡܦܪܐܛܘܪܝܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܐܠܒܐܢܝܐܐܠܒܢܝܐ ܘܠ ܗܢܕ،ܠܗܢܕܘ܆ ܩܡܩܕܡ ܠܐ ܡܠܝܬ ܒܫܠ ܓܘ ܒ[[ܒܒܠ]] ܐܝ ܟܒܝܘܐ ܕܐܘܕܠܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܒܣܐܠܐ ܡܬܠܡܬ ܬܐܡܐܬܡܢ ܘ ܩܘܪܐܘܩܒܪܐ ܘܠ ܕܗܐ ܠܝ ܟܫܝܦܐ.ܟܫܝܦܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܝܘܢܐܢܐܝܝܝܘܢܝܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܡܠܟܐ]]