«ܡܘܪܘܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
ܙ (wikidata interwiki)
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile app edit
'''ܡܘܪܘܢ''' ܗܘ ܚܕ ܡܢ [[ܐܪܙܐ (ܡܫܝܚܝܘܬܐܡܫܝܚparsianeܝܘܬܐ)|ܫܒܥܐ ܐܪ̈ܙܐ]] ܒ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]]. ܡܘܪܘܢ ܗܘ [[ܡܫܚܐ]] ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܡܫܚ̈ܐ ܕ[[ܙܝܬܐ]] ܘܕܒܠܣܡܘܢ ܘܒܣܡܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܪܡܙܐ ܕܡܫܟܢ ܠܡܩܒܠܢܗ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܕ[[ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ]] ܕܢܫܬܪܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܀
 
ܡܫܬܟܢ ܐܪܙܐ ܗܢܐ ܠܗܘ ܕܥܡܕ ܡܚܕܐ ܒܬܪ [[ܡܥܡܘܕܝܬܐ]]܀