«ܒܐܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܙܥܘܪܬܐ|436x436px ܙܥܘܪܬܐ|341x341px == ܒܰܬܼ ܗܺܝ ܡܕܺ...')
 
No edit summary
[[ܠܦܦܐ:Roman Baths in Bath Spa, England - July 2006.jpg|ܙܥܘܪܬܐ|341x341px]]
 
== ܒܰܬܼ ܗܺܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܢܓܠܢܕ, [[ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ]]. ܐܝܬ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܣܺܝܪ 90 000 ܡܠܝܘܢ ܐ̄ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܒܰܬܼ ܝܘܡܢܐ. ܒܰܬܼ ܗܺܝ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܢܰܗܪܐ ܕܐܰܦܳܘܢ ܘ ܒܓܰܘ ܒܰܬܼ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܡܺܝܡܬܶܐ ܦܽܘܣܝܩܳܘܣܶܐ. ܟܽܘܠܳܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܕܓܰܪ ܓܕܰܫ ܒܒܰܬܼ. ܒܒܰܬܼ ܗ̄ܘܳܐ ܣܓܺܝ ܒܶܝܬ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܘ ܒܝܬ ܥܬܩܐ ܘܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܒܝܬ ܨܘܒܐ.<ref>https://sv.wikipedia.org/wiki/Bath</ref> ==
Anonymous user