«ܒܐܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܒܬ ܠ ܒܐܬ: ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ)
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Bath royal crescent.jpg|ܙܥܘܪܬܐ|436x436px400px|ܣܗܪܢܐ ܡܠܟܝܐ ܒܒܐܬ]]
[[ܠܦܦܐ:Roman Baths in Bath Spa, England - July 2006.jpg|ܙܥܘܪܬܐ|341x341px350px|ܒܢ̈ܘܬܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܘܡܢܐ]]
 
'''ܒܐܬ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]] Bath) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒ[[ܐܢܓܠܢܕ]] ܒ[[ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ]]. ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܒܬܫܥ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܒܐܬ ܡܢ ܫܢܬ 2011. ܒܐܬ ܗܝ ܥܠ ܓܢܒ [[ܢܗܪܐ ܕܐܝܒܘܢ]] ܘܒܒܐܬ ܐܝܬ ܚܡܝ̈ܡܬܐ ܟܝܢܝ̈ܬܐ. ܓܕ̣ܫ ܟܘܠܠܐ ܕ[[ܐܕܓܪ ܡܠܟܐ|ܐܕܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܢܓܠܢܕ]] ܒܒܐܬ ܒܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ. ܒܒܐܬ ܐܝܬ ܣܓܝ ܒ̈ܬܝ ܚܙܘ̈ܢܐ ܘܒ̈ܬܝ ܥܬܩ̈ܐ ܘܐܦ ܬܪܝܢ ܒ̈ܬܝ ܨܘܒܐ܀
== ܒܰܬܼ ܗܺܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܢܓܠܢܕ, [[ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ]]. ܐܝܬ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܣܺܝܪ 90 000 ܡܠܝܘܢ ܐ̄ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܒܰܬܼ ܝܘܡܢܐ. ܒܰܬܼ ܗܺܝ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܢܰܗܪܐ ܕܐܰܦܳܘܢ ܘ ܒܓܰܘ ܒܰܬܼ ܗ̄ܘܳܐ ܚܰܡܺܝܡܬܶܐ ܦܽܘܣܝܩܳܘܣܶܐ. ܟܽܘܠܳܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܕܓܰܪ ܓܕܰܫ ܒܒܰܬܼ. ܒܒܰܬܼ ܗ̄ܘܳܐ ܣܓܺܝ ܒܶܝܬ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܘ ܒܝܬ ܥܬܩܐ ܘܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܒܝܬ ܨܘܒܐ.<ref>https://sv.wikipedia.org/wiki/Bath</ref> ==
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܢܓܠܢܕ]]