«ܡܫܝܚܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 79.56.185.197 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
(ܐܣܦܩ ܦܐܬܐ)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 79.56.185.197 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
 
'''ܡܫܝܚܝܘܬܐ''' ܐܘ '''ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ''' ܐܘ '''ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]] Xριστός "[[ܡܫܝܚܐ]]") ܗܝ [[ܬܘܕܝܬܐ]] ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܕ[[ܝܫܘܥ|ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ]]. [[ܡܫܝܚܝܐ|ܡܫܝ̈ܚܝܐ]] (ܐܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ) ܢܗܝܡܢܘܢ ܒ[[ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ]]. ܐܝܬ ܒܝܬ ܚܕ ܘܦܠܓܐ ܠܬܪܝܢ [[ܒܠܝܘܢܐ|ܒ̈ܠܝܘܢܐ]] ܡܫܝ̈ܚܝܝܢ ܒ[[ܥܠܡܐ (ܐܪܥܐ)|ܥܠܡܐ]]. ܐܦ ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܝܬܝܪܐ ܦܪܝܣܬܐ ܒܥܠܡܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܫܝܚܝܘܬܐ| ]]
[[ܣܕܪܐ:ܬܘܕܝܬܐ]]
4

edits