«ܕܪܡܣܘܩ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Damascus montage.png|ܙܥܘܪܬܐ|561x561px|ܕܪܡܣܘܩ]]
 
'''ܕܪܡܣܘܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: دمشق) ܗܝ [[ܐܪܫܟܝܬܐ]] ܕ[[ܣܘܪܝܐ]]܂ ܐܝܬ 4,500,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܕܪܡܣܘܩ ܝܘܡܢܐ܀
'''ܕܪܡܣܘܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] دمشق) ܗܝ [[ܐܪܫܟܝܬܐ]] ܕ[[ܣܘܪܝܐ]]. ܡܬܩܪܝܐ ܥܪܒܐܝܬ '''ܐܠܫܐܡ''' (الشام) ܘܐܦ ܒܟܘܢܝܗ̇ '''ܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܝܣܡܐ]]''' (مدينة الياسمين). ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2009 ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܬܐ ܘܫܒܥܝܢ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܕܪܡܣܘܩ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܘܪܝܐ]]