«ܓܠܝܠܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
[[ܠܦܦܐ:Ancient Galilee.jpg|thumb|300px|ܓܠܝܠܐ]]
 
'''ܓܠܝܠܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: הגליל‎܄ [[ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ|ܠܐܛܝܢܐܝܬ]]: Galileia܄ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الجليل) ܗܝ ܐܪܥܐ ܪܒܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܐܝܣܪܐܝܠܝܣܪܐܠ|ܐܝܣܪܝܠܝܣܪܐܠ]]܂ ܐܬܬܠܬܬ ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܢ: [[ܓܠܝܠܐ ܥܠܝܬܐ]] ܘ[[ܓܠܝܠܐ ܬܚܬܝܬܐ]] ܘ[[ܓܠܝܠܐ ܡܥܪܒܝܬܐ]]. [[ܢܨܪܬ]] ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܓܠܝܼܠܵܐ|ܠܝܬ|ܓܠܻܝܠܴܐ|ܠܝܬ}}