«ܐܫܩܠܘܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
no edit summary
ܙ (Adding some historical information)
ܙ
[[ܠܦܦܐ:Ashkelonskyline.jpg|thumb|300px|ܐܫܩܠܘܢ]]
 
'''ܥܫܩܠܢ''' ܐܘ ܐܫܩܠܘܢ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] אַשְׁקְלוֹן܆ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] عَسْقَلَان܆ [[ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ|ܠܐܛܝܢܐܝܬ]] Ascalonia܆ [[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ|ܐܟܕܐܝܬ]] Isqalluna) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܦܬܐ ܕ[[ܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ]] ܒ[[ܐܘܚܕܢܐ ܕܬܝܡܢܐ]] ܒ[[ܐܝܣܪܐܝܠ]] ܘܗܝ ܡܢ ܪܒ ܡܕܝܢܬܐ [[ܦܠܣܛܝܢ|ܕܦܠܫܬܝܢܐ]] ܬܫܥܝܬܝܬܐ. ܢܦܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܚܡܫܝܢ ܩܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ ܠܬܝܡܢܐ ܕ[[ܬܠ ܐܒܝܒ]] ܘܬܠܬܥܣܪ ܩܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ ܠܓܪܒܝܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕ[[ܩܛܥܐ ܕܓܙܐ]]. ܐܫܩܠܘܢ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܒܬܫܥܝܬܗ̇ ܬܬܫܠܛ ܗܘܬ ܡܢ ܟܢܥܢ̈ܝܐ ܘܡܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܘܡܢ ܐܝܣܪ̈ܐܝܠܝܐ ܘܡܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܡܢ ܝܘܢ̈ܝܐ ܘܡܢ ܦܘܢܝܩ̈ܝܐ ܘܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܐܒܕܬ ܗܘܬ ܡܢ ܡܡܠܘܟ̈ܝܐ ܒܫܢܬ 1270. ܩܪܝܒܐܝܬ ܐܫܬܬܐܣܬ ܡܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܕ[[ܐܠܡܓܕܠ]] ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] المَجْدَل) ܒ[[ܕܪܐ ܕܫܬܬܥܣܪ]] ܒܫܘܠܛܢܐ ܕ[[ܫܘܠܛܢܐ ܥܘܬܡܢܝܐ|ܥܘܬܡܢ̈ܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ]]