«ܡܠܐܟܝ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
No edit summary
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Malachi.jpg|ܡܠܐܟܝ ܢܒܝ̈ܐܢܒܝܐ|ܙܥܘܪܬܐ]]
ܡܠܐܟܝ (ܥܒܪܐܝܬ: מלאכי) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ:
 
'''ܡܠܐܟܝ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] מַלְאָכִי) ܗܘܐ [[ܢܒܝܐ]] ܙܥܘܪܐ ܘܟܬܘܒܐ ܕ[[ܣܦܪܐ ܕܡܠܐܟܝ]] ܣܦܪܐ ܐܚܪܝܐ ܕ[[ܣܦܪܐ ܕܢܒܝܐ|ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ]] ܕ[[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]]܀
 
[[ܠܦܦܐ:Malachi.jpg|ܡܠܐܟܝ ܢܒܝ̈ܐ|ܙܥܘܪܬܐ]]
{{ܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ}}