«ܡܘܚܡܕ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.176.5 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
(ܠܒܜܐܬܜ)
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.176.5 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
Tag: Rollback
[[ܠܦܦܐ:Siyer-i Nebi 298a.jpg|thumb|ܡܘܚܡܕ ܥܠ [[ܥܝܠܐ]] ܥܡ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟ̈ܝܢ ܒܬܪܗ.]]
 
'''ܡܘܚܡܕ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] مُحَمَّد) ܗܘ [[ܢܒܝܐ]] ܐܚܪܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ]]. ܐܬܝܠܕ ܡܘܚܡܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܟܐ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܟܐ]] ܘܡܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܠܡܕܝܢܐ]]. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܫܕܪ [[ܩܘܪܐܢ]] ܠܡܘܚܡܕ ܒܝܕ [[ܓܒܪܐܝܠ (ܡܠܐܟܐ)|ܓܒܪܐܝܠ]] [[ܡܠܐܟܐ]]. ܐܢ ܡܫܠܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܐ ܕܡܘܚܡܕ܇ ܐܡܪܝܢ ܒܬܪܗ: ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡܗ (صلى الله عليه وسلم)܀ ܘ ܗܢܐ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܐܬܢܒܝ ܒܗ ܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܪܢ ܐܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܐܬܐ ܘܦܪܣ ܩܛܠܐ ܘ ܠܐ ܡܚܒܬܐ ܒܝܢ ܒܢܝܢܫܐ ، ܠܝܘܡܢܐ ܗܫܐ ܬܒܥܢܐ ܦܪܣܝ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐ ܐܢܫܝܐ ܕܐܗܐ ܓܒܪܐ ܓܘ ܥܠܡܐ ܒܐܘܪܫܬܐ ܒܪܝܫܐ ܕܪܗܝܒܝܘܬܐ
 
[[ܣܕܪܐ:ܐܣܠܐܡ]]