«ܐܠܗܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 156.204.206.95 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
Tag: Rollback
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
== ܡܫܝܚܝܘܬܐ ==
ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ [[ܬܠܝܬܝܘܬܐ]]. ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܐܘܗܝ [[ܐܒܐ (ܐܠܗܐ)|ܐܒܐ]] ܫܡܝܢܐ ܕܟܠ ܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ [[ܝܫܘܥ]] [[ܡܫܝܚܐ]] ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ [[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܒܪܐ]] ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "ܡܪܝܐ" ܠܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ܀ܡܫܝܚܝ̈ܐ܀
 
== ܐܣܠܐܡ ==
Anonymous user