«ܐܠܗܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Creation of the Sun and Moon face detail.jpg|thumb|180px|ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ [[ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ]]]]
 
'''ܐܠܗܐ''' ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕ[[ܬܐܒܝܠ]] ܕܒ[[ܬܘܕܝܬܐ|ܬܘܕ̈ܝܬܐ]]. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠ [[ܬܘܕܝܬܐ ܐܒܪܗܡܝܬܐ|ܬܘܕܝ ܐܒܪܗܡܝܐ]] ܐܘܟܝܬ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]܀
 
== ܝܗܘܕܝܘܬܐ ==
ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ "'''ܝܗܘܗ'''" ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: יהוה‎) ܘܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕ[[ܡܪܝܐ]]. ܝܗܘܕܘܝ̈ܐܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܗ ܕܝܗܘܗ܇ ܟܕ ܝܗܘܕܘܝ̈ܐܝܗܘܕ̈ܘܝܐ ܢܬܠܘܢ [[ܐܝܩܪܐ]] ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܐܬܩܪܐ "ܐܠܗܝܡ'''ܐܠܘܗܝܡ'''" (ܥܒܪܐܝܬ: אֱלהִים)܀
 
== ܡܫܝܚܝܘܬܐ ==
ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ [[ܬܠܝܬܝܘܬܐ]]. ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܐܘܗܝܘܐܝܬܘܗܝ [[ܐܒܐ (ܐܠܗܐ)|ܐܒܐ]] ܫܡܝܢܐ ܕܟܠܕܟܠܗ̇ ܢܫܘܬܐܐܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ [[ܝܫܘܥ]] [[ܡܫܝܚܐ]] ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ [[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܒܪܐܒܪܗ]] ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ܀ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "'''ܡܪܝܐ'''" ܠܢܬܠܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܠܗܐ܀
 
== ܐܣܠܐܡ ==
ܒܐܣܠܐܡ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "ܐܠܗ'''ܐܠܠܗ'''" ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الله). ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܬܟܬܝܒܒܟܬܒܐ ܗܘܐܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ ܒ[[ܩܘܪܐܢ]]܀
 
{{commonscat|God the Father}}