«ܡܘܚܡܕ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
[[ܠܦܦܐ:https://www.google.com/search?q=caricature+mahomet+charlie+hebdo&client=ms-android-samsung-gj-rev1&prmd=inv&sxsrf=ACYBGNSjJa3PnQ8q_hRb4MdHMLTqF3H2og:1579638206196&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZqJ3xwpXnAhXWw8QBHb5qDx4Q_AUoAXoECA0QAQ&biw=412&bih=734#imgrc=D9g268lZyZI4-M ]]
[[ܠܦܦܐ:Siyer-i Nebi 298a.jpg|thumb|ܡܘܚܡܕ ܥܠ [[ܥܝܠܐ]] ܥܡ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟ̈ܝܢ ܒܬܪܗ.]]
 
'''ܡܘܚܡܕ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] مُحَمَّد) ܗܘ [[ܢܒܝܐ]] ܐܚܪܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ]]. ܐܬܝܠܕ ܡܘܚܡܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܟܐ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܟܐ]] ܘܡܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܠܡܕܝܢܐ]]. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܫܕܪ [[ܩܘܪܐܢ]] ܠܡܘܚܡܕ ܒܝܕ [[ܓܒܪܐܝܠ (ܡܠܐܟܐ)|ܓܒܪܐܝܠ]] [[ܡܠܐܟܐ]]. ܐܢ ܡܫܠܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܐ ܕܡܘܚܡܕ܇ ܐܡܪܝܢ ܒܬܪܗ: ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡܗ (صلى الله عليه وسلم) ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܫܚܬܢܐ ܩܛܘܠܐ ܠܝܛܐ ܬܠ ܝܘܡܢܐ ܗܕܐ ܬܒܠ ܘܒܪܢܫܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܢܝܘܚܐ ܡܢ ܡܘܠܦܝܬܐ ܣܛܢܝܐ ܕܝܠܗ ܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܐܬܦܪܣ ܬܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܝܠܗ ܩܛܠܐ ܘܚܪܒܐ ܀
Anonymous user