«ܡܘܚܡܕ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.188.58 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
Tags: Mobile edit Mobile web edit
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.188.58 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
Tag: Rollback
 
[[ܠܦܦܐ:Siyer-i Nebi 298a.jpg|thumb|ܡܘܚܡܕ ܥܠ [[ܥܝܠܐ]] ܥܡ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟ̈ܝܢ ܒܬܪܗ.]]
[[ܠܦܦܐ:https://www.google.com/search?q=caricature+mahomet+charlie+hebdo&client=ms-android-samsung-gj-rev1&prmd=inv&sxsrf=ACYBGNSjJa3PnQ8q_hRb4MdHMLTqF3H2og:1579638206196&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZqJ3xwpXnAhXWw8QBHb5qDx4Q_AUoAXoECA0QAQ&biw=412&bih=734#imgrc=D9g268lZyZI4-M ]]
 
'''ܡܘܚܡܕ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] مُحَمَّد) ܗܘ [[ܢܒܝܐ]] ܐܚܪܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ]]. ܐܬܝܠܕ ܡܘܚܡܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܟܐ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܟܐ]] ܘܡܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܠܡܕܝܢܐ]]. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܫܕܪ [[ܩܘܪܐܢ]] ܠܡܘܚܡܕ ܒܝܕ [[ܓܒܪܐܝܠ (ܡܠܐܟܐ)|ܓܒܪܐܝܠ]] [[ܡܠܐܟܐ]]. ܐܢ ܡܫܠܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܐ ܕܡܘܚܡܕ܇ ܐܡܪܝܢ ܒܬܪܗ: ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡܗ (صلى الله عليه وسلم) ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܫܚܬܢܐ ܩܛܘܠܐ ܠܝܛܐ ܬܠ ܝܘܡܢܐ ܗܕܐ ܬܒܠ ܘܒܪܢܫܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܢܝܘܚܐ ܡܢ ܡܘܠܦܝܬܐ ܣܛܢܝܐ ܕܝܠܗ ܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܐܬܦܪܣ ܬܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܝܠܗ ܩܛܠܐ ܘܚܪܒܐ ܀
 
'''ܡܘܚܡܕ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] مُحَمَّد) ܗܘ [[ܢܒܝܐ]] ܐܚܪܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ]]. ܐܬܝܠܕ ܡܘܚܡܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܟܐ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܟܐ]] ܘܡܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܠܡܕܝܢܐ]]. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܫܕܪ [[ܩܘܪܐܢ]] ܠܡܘܚܡܕ ܒܝܕ [[ܓܒܪܐܝܠ (ܡܠܐܟܐ)|ܓܒܪܐܝܠ]] [[ܡܠܐܟܐ]]. ܐܢ ܡܫܠܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܐ ܕܡܘܚܡܕ܇ ܐܡܪܝܢ ܒܬܪܗ: ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡܗ (صلى الله عليه وسلم) ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܫܚܬܢܐ ܩܛܘܠܐ ܠܝܛܐ ܬܠ ܝܘܡܢܐ ܗܕܐ ܬܒܠ ܘܒܪܢܫܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܢܝܘܚܐ ܡܢ ܡܘܠܦܝܬܐ ܣܛܢܝܐ ܕܝܠܗ ܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܐܬܦܪܣ ܬܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܝܠܗ ܩܛܠܐ ܘܚܪܒܐ ܀
ܠܐ ܫܝܦܬ ܫܪܝܪܘܬܐ ܒܘܕ ܐܗܐ ܕܓܠܐ ܠܝܛܐ ܒܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ
[[ܣܕܪܐ:ܐܣܠܐܡ]]