«ܐܠܗܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.189.231 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
Tags: Mobile edit Mobile web edit
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.189.231 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
Tag: Rollback
[[ܠܦܦܐ:Creation of the Sun and Moon face detail.jpg|thumb|180px|ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ [[ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ]]]]
 
'''ܐܠܗܐ''' ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕ[[ܬܐܒܝܠ]] ܒ[[ܬܘܕܝܬܐ|ܬܘܕ̈ܝܬܐ]]. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠ [[ܬܘܕܝܬܐ ܐܒܪܗܡܝܬܐ|ܬܘܕܝ ܐܒܪܗܡܝܐ]] ܐܘܟܝܬ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]܀
 
'''ܐܠܗܐ''' ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕ[[ܬܐܒܝܠ]]. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠ [[ܬܘܕܝܬܐ ܐܒܪܗܡܝܬܐ|ܬܘܕܝ ܐܒܪܗܡܝܐ]] ܐܘܟܝܬ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]܀
 
== ܝܗܘܕܝܘܬܐ ==
 
== ܡܫܝܚܝܘܬܐ ==
ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ [[ܬܠܝܬܝܘܬܐ]]. ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ [[ܐܒܐ (ܐܠܗܐ)|ܐܒܐ]] ܫܡܝܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ [[ܝܫܘܥ]] [[ܡܫܝܚܐ]] ܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟ [[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܒܪܗ]] ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "'''ܡܪܝܐ'''" ܘܐܗܐܠܢܬܠܘܢ ܟܘܢܝܐܐܝܩܪܐ ܡܦܠܚ ܠܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ܀ܠܐܠܗܐ܀
 
== ܐܣܠܐܡ ==
ܒܐܣܠܐܡ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "'''ܐܠܠܗ'''" ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] الله). ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܫܡܐ ܗܢܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܣܠܐܡ [[ܩܘܪܐܢ]]܀
 
{{commonscat|God the Father}}