«ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܕܟܝܬ.)
 
| ܛܘܟܣܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ = 51°30′ ܓܪܒܝܐ 0°7′ ܡܥܪܒܐ
| ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ = [[ܠܘܢܕܘܢ]]
| ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ = 87.1% ܚܘܪ̈ܝܢ<br />7.0% ܐܣܝܝ̈ܝܢ<br />3.0% ܐܘܟܡ̈ܝܢ<br />2.0% ܥܪ̈ܝܒܝܢ<br />0.9% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
| ܬܘܕܝܬܐ = 59.5% ܡܫܝܚܝ̈ܝܢ<br />25.7% ܕܠܐ ܬܘܕܝ<br />4.4% ܡܫܠܡܢ̈ܝܢ<br />1.3% ܗܢܕ̈ܘܝܝܢ<br />0.7% ܣܝܟ̈ܝܢ<br />0.4% ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ<br />0.4% ܒܘܕ̈ܗܝܝܢ<br />0.4% ܐܚܪ̈ܢܝܢ<br />7.2% ܠܐ ܝܕܝܥܐ
7.0% ܐܣܝܝ̈ܝܢ<br />
3.0% ܐܘܟܡ̈ܝܢ<br />
2.0% ܥܪ̈ܝܒܝܢ<br />
0.9% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
| ܬܘܕܝܬܐ = 59.5% ܡܫܝܚܝ̈ܝܢ<br />
25.7% ܕܠܐ ܬܘܕܝ<br />
4.4% ܡܫܠܡܢ̈ܝܢ<br />
1.3% ܗܢܕ̈ܘܝܝܢ<br />
0.7% ܣܝܟ̈ܝܢ<br />
0.4% ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ<br />
0.4% ܒܘܕ̈ܗܝܝܢ<br />
0.4% ܐܚܪ̈ܢܝܢ<br />
7.2% ܠܐ ܝܕܝܥܐ
| ܡܕܒܪܢܘܬܐ = [[ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ]]
| ܡܕܒܪܢܐ = [[ܡܠܟܬܐ]]
| ܓܕܫܐ ܕܫܘܪܝܐ = - ܙܒܢܐ
| ܙܒܢܐ ܕܫܘܪܝܐ = [[1 ܒܟܢܘܢ ܒ]] [[1801]]
| ܕܪܓܐ ܕܫܛܚܐ ܒܥܠܡܐ = 7978 ܒܥܠܡܐ
| ܫܛܚܐ ܟܠܢܝܐ = 244242,820495
| ܟܠ ܡܐܐ ܕܡܝܐ = 1.34%
| ܕܪܓܐ ܕܥܡܘܪܐ ܒܥܠܡܐ = 2122 ܒܥܠܡܐ
| ܥܡܘܪܐ ܟܠܢܝܐ = 6067,209545,500757
| ܥܡܘܪܐ ܠܫܢܬܐ = 20052019
| ܣܒܝܣܘܬܐ ܕܥܡܘܪܐ = 243270.7
| ܕܪܓܐ ܕܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܥܠܡܐ = 69 ܒܥܠܡܐ
| ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܟܠܢܝܬܐ = 2$3,201131,000,000,000 ܡܠܝܘܢ $
| ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܫܢܬܐ = 20052019
| ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ = $3746,023827
| ܙܘܙܐ = [[ܠܝܪܐ ܣܛܪܠܝܢܓ]] (£) (GBP)
| ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ = [[UTC]] + 0
}}
 
'''ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܕܒܪܝܛܢܝܐ ܪܒܬܐ ܘܕܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]] United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ '''ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ''' (United Kingdom) ܗܝ [[ܐܬܪܐ]] ܒ[[ܓܙܪܬܐ|ܓܙܪܬܢܝܐ]] ܕܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ [[ܐܘܪܘܦܐ|ܝܒܫܬܐ ܕܐܘܪܘܦܐ]]. ܐܝܬ ܐܪܒܥܐ ܐܬܪ̈ܝܢ ܓܘ̈ܝܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ: [[ܐܢܓܠܢܕ]] ܘ[[ܣܩܘܛܠܢܕ]] ܘ[[ܘܝܠܣ]] (ܒܓܘ ܓܙܪܬܐ ܕ[[ܒܪܝܛܢܝܐ ܪܒܬܐ]]) ܘ[[ܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ]] (ܒܓܘ [[ܐܝܪܠܢܕ (ܓܙܪܬܐ)|ܓܙܪܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ]]). ܠܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ]]. ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܓܠܐܝܬ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ| ]]