«ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܕܟܝܬ.)
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
[[ܠܦܦܐ:Anglospeak(800px).png|thumbnail|300px|ܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܢܬܡܠܠ ܐܢܓܠܝܐ]]
 
'''ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ''' (English) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܐܬܪܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ]] ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ [[ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ]] ܘ[[ܐܘܣܛܪܠܝܐ (ܐܬܪܐ)|ܐܘܣܛܪܠܝܐ]] ܘ[[ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ|ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ]] ܘ[[ܩܢܕܐ]] ܘܐܝܠܗ ܡܢ ܠܫܢܐ ܒܫ ܦܪܝܣܐ ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܦܝܫ ܡܘܦܠܚܐ ܓܘ ܓܝܓܠܐ ܦܪܝܫܐ ܘܐܝܠܗ ܦܪܝܣܐ ܓܘ ܒܝܬܨܘܒܐ ܓܘ ܣܘܓܐܐ ܐܬܪܘܬܐ ܬܒܠ ܘܕܥܪ ܐܗܐ ܒܣܒܒ ܐܝܬܘܗ ܠܫܢܐ ܐܡܒܪܛܘܪܘܬܐ ܒܪܝܛܢܝܬܐ ܗܝ ܫܠܛܢܠܗ ܠܪܒܐ ܦܢܝܬܐ ܓܘ ܬܒܠ ܠܕܪܓܐ ܦܫܠܗ ܩܪܝܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐ ܓܢܝܐ ܥܠܗ ܫܡܫܐ ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܐ]]