«ܣܦܪܐ ܕܟܗܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܠ ܣܦܪܐ ܕܟܗܢܐ: ܫܠܩܬ ܠܣܝ̈ܡܐ ܡܛܠ ܕܕܘܒܪ̈ܐ.)
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Book of Leviticus, Mikraot Gdolot, Warsaw edition, 1860, Page 1.jpg|thumb|200px|ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܟܬܝܒܐ ܥܒܪܐܝܬ]]
ܣܦܪܐ ܕ ܟܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܩܕܫܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܘ ܡܫܝܚܝܐ ܘ ܐܝܬܘܗ ܡܢ ܣܦܪܐ ܚܡܫܐ ܕܟܬܝܒ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܓܘ ܗܢܐ ܣܦܪܐ ܡܕܟܪ ܢܡܘܣܐ ܕܘܠܐ ܬܒܥܬܝܗ ܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܫܬܡܗ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܬܐ ܟܗܢܐ ܐܘ ܠܝܒܝ ܒܓܘ ܒܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀
 
'''ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] וַיִּקְרָא "ܘܩܪܐ [ܡܪܝܐ]") ܗܘ ܣܦܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕ[[ܐܘܪܝܬܐ]] ܘܕ[[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]]. ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕ[[ܝܗܘܕܝܘܬܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܡܫܝܚ̈ܝܐ]] ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܚܡܫܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܐܬܟܬܒܘ ܡܢ [[ܡܘܫܐ]] ܢܒܝܐ. ܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܡܕܟܪ ܢܡܘܣܐ ܕܘܠܐ ܬܒܥܬܗ ܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܫܬܡܗ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܬܐ ܟܗܢܐ ܐܘ ܠܝܒܝ ܒܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܀
 
{{ܣܦܪܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ}}
{{Commonscat|Leviticus}}
 
[[ܣܕܪܐ:ܝܗܘܕܝܘܬܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܡܫܝܚܝܘܬܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܬܘܕܝܬܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]]