«ܗܘܫܥ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
No edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
[[File:Hosea.jpg|Hosea.jpg]]
 
'''ܗܘܫܥ''' ܗܘ ܚܕ ܢܒܝܐ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒܝܐ ܥܘܪܐ ܒܓܘ ܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܗܘ ܟܬܒܐ [[ܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ]]܀
{{ܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ}}