«ܐܪܬܣܐܟ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܪܡܘܝܬ̈ܐ ܕܩܪܒܓ (ܐܪܡܢܝܬ: Լեռնային Ղարաբաղ) ܐܝܬܘܗ ܪܡܘܝܬܐ ܢܦܠܝ ܬܝܡܢܐ ܡܕܢܚܐ ܕܐܪܡܢܝܐ .')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Location Nagorno-Karabakh2.png|thumb|350px|ܟܪܛܝܣܐ ܕܢܓܘܪܢܘ ܩܪܒܐܓ (Nagorno-Karabakh)]]
ܪܡܘܝܬ̈ܐ ܕܩܪܒܓ ([[ܐܪܡܢܝܬ]]: Լեռնային Ղարաբաղ) ܐܝܬܘܗ ܪܡܘܝܬܐ ܢܦܠܝ ܬܝܡܢܐ ܡܕܢܚܐ ܕ[[ܐܪܡܢܝܐ]] .
 
'''ܢܓܘܪܢܘ ܩܪܒܐܓ''' ([[ܠܫܢܐ ܪܘܣܝܐ|ܪܘܣܐܝܬ]] Нагорный Карабах "ܪ̈ܡܘܝܬܐ ܕܩܪܒܐܓ"܆ [[ܠܫܢܐ ܐܪܡܢܝܐ|ܐܪܡܢܐܝܬ]] Լեռնային Ղարաբաղ܆ [[ܐܙܪܒܝܓܐܢܝܐ|ܐܙܪܒܝܓܐܢܐܝܬ]] Dağlıq Qarabağ) ܐܘ ܐܦ ܬܬܩܪܐ ܒܫܡܐ ܐܪܡܢܝܐ '''ܐܪܬܣܐܟ''' (ܐܪܡܢܐܝܬ Արցախ) ܗܝ ܩܠܝܡܐ ܣܟܝܪܐ ܪܡܬܢܝܐ ܒ[[ܬܝܡܢ ܩܘܩܐܙ]] ܕܢܦܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܛܘܪܢܝܬܐ ܕ[[ܩܪܒܐܓ]] ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ [[ܐܪܡܢܝܐ]] ܘܬܝܡܢ ܡܥܪܒ [[ܐܙܪܒܝܓܐܢ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܐܙܪܒܝܓܐܢ]]
[[ܣܕܪܐ:ܐܪܡܢܝܐ]]