«ܣܦܪܐ ܕܡܝܟܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܣܦܪܐ ܕܡܝܟܐ''' ܝܠܗ ܫܬܝܬܝ ܣܦܪܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܓܘ ܬܢܟ ܘ ܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ܀')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Sennacherib.jpg|thumb|300px|ܡܠܟܐ [[ܣܢܚܪܝܒ]] ܕ[[ܐܬܘܪ]]]]
'''ܣܦܪܐ ܕܡܝܟܐ''' ܝܠܗ ܫܬܝܬܝ ܣܦܪܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܓܘ ܬܢܟ ܘ ܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ܀
 
'''ܣܦܪܐ ܕܡܝܟܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] ספר מִיכָה) ܗܘ ܣܦܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕ[[ܬܢܟ]] ܘܕ[[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]]܀
 
{{ܣܦܪܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ}}
{{Commonscat|Book of Micah}}