«ܣܦܪܐ ܕܙܟܪܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ ''''ܣܦܪܐ ܕܣܟܪܝܐ''' ܐܝܬܘܗ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ ܘܟܬܒܝܗ ܐܝܬܘܗ ܢܒܝܐ ܣܟܪ...')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Michelangelo Buonarroti 031.jpg|thumb|200px|ܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܒܝܕ [[ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ]]]]
'''ܣܦܪܐ ܕܣܟܪܝܐ''' ܐܝܬܘܗ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ ܘܟܬܒܝܗ ܐܝܬܘܗ [[ܢܒܝܐ ܣܟܪܝܐ]] ܀
 
'''ܣܦܪܐ ܕܙܟܪܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] ספר זְכַרְיָה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕ[[ܬܢܟ]] ܘܕ[[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]] ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܡܢ [[ܙܟܪܝܐ (ܢܒܝܐ)|ܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ]]܀
 
{{ܣܦܪܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ}}
{{Commonscat|Book of Zechariah}}