«ܗܘܫܥ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.
No edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Hosea.jpg|thumb|300px|ܐܝܩܘܢܐ ܪܘܣܝܐ ܕܗܘܫܥ ܢܒܝܐ ܡܢ ܪܘܒܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ]]
[[File:Hosea.jpg|Hosea.jpg]]
 
'''ܗܘܫܥ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: הוֹשֵׁעַ ܐܘܟܝܬ "ܦܘܪܩܢܐ")ܗܘ ܚܕܗܘܐ ܢܒܝܐܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪܐܙܥܘܪ̈ܐ ܒܓܘ ܝܬܝܩܐܕ[[ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ]] ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܗܘܘܗܘܐ ܟܬܒܐܟܬܘܒܐ ܕ[[ܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ]]. ܘܚܝܐܚܝܐ ܗܘܐ ܓܘ ܐܝܣܪܐܝܠܒܐܝܣܪܐܝܠ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐܡܫܝܚܐ ܢܘܒܝܠܗܝܒܠ ܒܢܦܠܬܐ ܡܠܟܘܬܐܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܗܘܕܐܘܕܝܗܘܕܐ ܒܣܒܒܡܛܠ ܚܛܗܝܗܘܢܕܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܘܪܚܩܬܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܀
 
{{ܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ}}