«ܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܫܩܠܬ ܠܫܡܐ ܣܘܕܝܐ.
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 176.70.218.122 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot)
ܙ (ܫܩܠܬ ܠܫܡܐ ܣܘܕܝܐ.)
 
'''ܠܫܢܐ ܛܘܪܩܝܐ''' ܐܘ '''ܛܘܪܩܝܬ''' (Türkçe) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܛܘܪܩܝܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܛܛܘܪܩܝܐ]]