«ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܫܩܠܬ ܠܫܡܐ ܣܘܕܝܐ.
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 2409:4070:208A:2D24:0:0:9EF:58A1 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
Tag: Rollback
ܙ (ܫܩܠܬ ܠܫܡܐ ܣܘܕܝܐ.)
 
'''ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ''' ܐܘ '''ܦܪܣܝܬ''' (فارسی) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܐܝܪܐܢ]] ܘܒ[[ܥܝܪܐܩ]] ܘܒ[[ܪܘܣܝܐ]] ܘܒ[[ܐܬܪܐ|ܐܬܪ̈ܐ]] ܐܚܪ̈ܢܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܦܪܣܝܐ]]