«ܘܝܩܝܦܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(Replacing Www.wikipedia.org_screenshot_2013.png with File:Www.wikipedia.org_screenshot_2018.png (by CommonsDelinker because: Uprating wikipedia portal page, requested by c::c:User:Steinsplitter).)
No edit summary
[[ܠܦܦܐ:Www.wikipedia.org screenshot 2018.png|thumb|ܦܐܬܐ ܪܫܝܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ]]
 
'''ܘܝܩܝܦܕܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: Wikipedia) ܗܘ [[ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ]] ܚܐܪܬܐ ܕ[[ܐܢܛܪܢܛ]] ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕ"ܘܝܩܝ" (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܗܐܘܐܝܝܐ]]) ܘ"ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ" (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ]])܀܀antoveysne khandra
 
== ܬܫܥܝܬܐ ==
Anonymous user