«ܘܝܩܝܦܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 177.130.255.3 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ CommonsDelinker
No edit summary
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 177.130.255.3 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ CommonsDelinker)
Tag: Rollback
[[ܠܦܦܐ:Www.wikipedia.org screenshot 2018.png|thumb|ܦܐܬܐ ܪܫܝܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ]]
 
'''ܘܝܩܝܦܕܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: Wikipedia) ܗܘ [[ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ]] ܚܐܪܬܐ ܕ[[ܐܢܛܪܢܛ]] ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕ"ܘܝܩܝ" (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܗܐܘܐܝܝܐ]]) ܘ"ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ" (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ]])܀antoveysne khandra ܀
 
== ܬܫܥܝܬܐ ==