«ܢܓܦ (ܡܕܝܢܬܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(ܒܪܐ ܦܐܬܐ ܥܡ 'ܡܕܝܢܬܐ ܢܓܦ ܝܢ ܢܓܦ ܝܩܝܪܬܐ ܚܕ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܝܪܐܩܝܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܢܓܦ (ܗܘܦܪܟܝܐ)؛ ܘܢܦܠܐ ܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܐ ܐܪܫܟܝ...')
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
 
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Meshed ali usnavy (PD).jpg|thumb|300px|[[ܡܣܓܕܐ ܕܐܡܐܡ ܥܠܝ]] ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܕܢܓܦ]]
ܡܕܝܢܬܐ ܢܓܦ ܝܢ ܢܓܦ ܝܩܝܪܬܐ ܚܕ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܝܪܐܩܝܐ ܘܩܢܛܪܘܢ [[ܢܓܦ (ܗܘܦܪܟܝܐ)]]؛ ܘܢܦܠܐ ܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܐ ܐܪܫܟܝܬܐ [[ܒܓܕܐܕ]]܀
 
'''ܢܓܦ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] ٱلنَّجَف‎) ܐܘ '''ܐܠܢܓܦ ܐܠܐܫܪܦ''' (ٱلنَّجَف ٱلْأَشْرَف‎) ܐܘ '''ܒܐܢܝܩܝܐ''' (بَانِيقِيَا‎) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]]. ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܝܩܝܪܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܥܝܪ̈ܐܩܝܬܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕ[[ܢܓܦ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܓܦ]]. ܢܦܠܐ ܒܢܗܪܐ ܕ[[ܦܪܬ]] ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܬܪܐ [[ܒܓܕܐܕ]] ܩܘܪܒܐ ܕܡܐܬܐ ܘܫܬܝܢ ܟܝܠܘܡܛܪ̈ܝܢ. ܒܫܢܬ 2013 ܐܝܬ ܗܘܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܐܬܐ ܪ̈ܒܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܢܓܦ. ܬܬܚܫܒ ܐܝܟ ܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ ܫܝܥܝܐ]] (ܒܬܪ [[ܡܟܐ]] ܘ[[ܐܠܡܕܝܢܗ]]) ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܫܝܥܝܘܬܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܫܝܥܝܬܐ ܒܥܝܪܐܩ܀