«ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Replacing Alexander_and_Bucephalus_-_Battle_of_Issus_mosaic_-_Museo_Archeologico_Nazionale_-_Naples.jpg with File:Alexander_and_Bucephalus_-_Battle_of_Issus_mosaic_-_Museo_Archeologico_Nazionale_-_Naples_BW.jpg (by [[:c:User:CommonsDelinker|CommonsDel
(Replacing Napoli_BW_2013-05-16_16-24-01.jpg with File:Alexander_and_Bucephalus_-_Battle_of_Issus_mosaic_-_Museo_Archeologico_Nazionale_-_Naples.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: [[:c:COM:FR#reason)
(Replacing Alexander_and_Bucephalus_-_Battle_of_Issus_mosaic_-_Museo_Archeologico_Nazionale_-_Naples.jpg with File:Alexander_and_Bucephalus_-_Battle_of_Issus_mosaic_-_Museo_Archeologico_Nazionale_-_Naples_BW.jpg (by [[:c:User:CommonsDelinker|CommonsDel)
 
[[ܠܦܦܐ:Alexander and Bucephalus - Battle of Issus mosaic - Museo Archeologico Nazionale - Naples BW.jpg|thumbnail|300px|ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ]]
 
'''ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܩܕܘܢܝܐ ܬܠܝܬܝܐ''' ܐܘ '''ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]] Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας "ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗܘ ܡܓܣ"܆ ܐܬܝܠܕ ܒ20 ܐܘ 21 ܒܬܘܡܙ ܒ356 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܬ ܒ10 ܐܘ 11 ܒܚܙܝܪܢ ܒ323) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܝܘܢܝܐ ܡܩܕܘܢܝܐ ܕܡܠܟ ܒܕܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܫܘܪܐܝܬ ܡܠܟܘܬܗ ܘܕܠ ܫܪܗ ܐܡܬ ܦܪܣܝܐ ܘ ܫܩܠ ܐܡܦܪܐܛܘܪܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܘܡ ܘܕܠ ܐܡܦܪܐܛܘܪܝܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܐܠܒܢܝܐ ܠܗܢܕܘ܆ ܩܕܡ ܠܐ ܡܠܝܬ ܒܫܠ ܒ[[ܒܒܠ]] ܐܝ ܟܒܝܘܐ ܕܐܘܕܠܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܐܠܐ ܡܬ ܬܡܢ ܘܩܒܪܐ ܘܠ ܕܗܐ ܠܝ ܟܫܝܦܐ܀