«ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Anglospeak(800px).png|thumbnail|300px|ܕ̈ܘܟܝܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟܐ ܢܬܡܠܠ ܐܢܓܠܝܐ]]
 
'''ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ''' (English) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܐܬܪܐ|ܐܬܪ̈ܘܬܐ]] ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ [[ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ]] ܘ[[ܐܘܣܛܪܠܝܐ (ܐܬܪܐ)|ܐܘܣܛܪܠܝܐ]] ܘ[[ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ|ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ]] ܘ[[ܩܢܕܐ]]. ܗܘܝܘ ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܬܝܪ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܢܬ ܐܢܫ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܗܘܐ ܡܦܠܚܐ ܒܓܝܓܠܐ ܦܪܝܫܬܐ ܘܗܘܝܘ ܦܪܝܣܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒ݀̈ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕ[[ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܒܪܝܛܢܝܬܐ]] ܕܫܠܛܬ ܠܦܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܕܪܓܐ ܐܬܩܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐ ܥܪܒܬ [[ܫܡܫܐ]] ܥܠܝܗ̇܀
1

edit