«ܒܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܫܚܠܦܬ ܠܕܦܐ ܕܬܘܚܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.
(334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܒܬܐ ܠ ܒܬܐ (ܩܪܝܬܐ): ܕܠܐ ܕܠܘܚܝܐ)
Tag: New redirect
 
(ܫܚܠܦܬ ܠܕܦܐ ܕܬܘܚܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.)
Tag: Removed redirect
 
'''ܒܬܐ''' ܐܢܘܢ\ܗܝ:
#ܨܘܝܒܐ [[ܒܬܐ (ܩܪܝܬܐ)]]
 
* ܟܢܘܫܝܐ ܕ[[ܒܝܬܐ (ܒܢܝܢܐ)|ܒܝܬܐ]]
* [[ܒܬܐ (ܩܪܝܬܐ)|ܒܬܐ]] ܩܪܝܬܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ
 
{{ܬ.ܐ.}}