«ܕܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܙܥܘܪܐ.
(ܕܟܝܬ.)
ܙ (ܙܥܘܪܐ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Tinte1.JPG|thumb|250px|ܕܝܘܬܐ]]
 
'''ܕܝܘܬܐ''' ܐܘ '''ܚܒܪܐ''' ܗܝ\/ܗܘ [[ܕܝܘܒܐ]] ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܨܘܒܥܐ ܒ[[ܓܘܢܐ|ܓܘܢ̈ܐ]] ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܗ̇ ܢܟܬܒܘܢ ܟܬܘܒ̈ܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܕܝܘܿܬ݂ܵܐ ܐܘ ܚܸܒ݂ܪܵܐ|ܠܝܬ|ܕܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܘ ܚܶܒ݂ܪܳܐ|ܠܝܬ}}