«ܩܛܠܥܡܐ ܕܣܡܠܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ ((I’m not sure if I wrote it right) Added some more information)
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Shoa_b'Tabbakh.svg|thumb|200px|ܢܝܫܐ ܕܚܫܝܚ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܦܪܡܬܐ ܕܣܡܠܐ]]
 
'''ܦܪܡܬܐܩܛܠܥܡܐ ܕܣܡܠܐ''' ܐܘ([[ܠܫܢܐ '''ܩܛܠܥܡܐܐܪܡܝܐ ܕܣܡܠܐ'''ܚܕܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ|ܣܘܕܐܝܬ]] ܦܪܵܡܬܵܐ ܕܣܸܡܹܠܹܐ܆ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] مذبحة سميل) ܗܘܬ/ܗܘܐ ܛܒܚܘܬܐ ܕ[[ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ]] ܒܡܬܐ ܕ[[ܣܡܠܐ (ܩܪܝܬܐ)|ܣܡܠܐ]] ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]] ܒܫܢܬܐ ܕ1933 ܒܝܕ ܐܣܛܪܛܝܐ ܥܝܪܐܩܝܐ. ܡܛܠ ܕܛܒܚܘܬܐ ܥܪܩܘ ܬܘܠܬܐ ܕ[[ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ]] ܥܪܝܩܡܢ ܠܗܥܝܪܐܩ ܠ[[ܣܘܪܝܐ]]܀
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==