«ܐܘܪ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ ܝܬܝܪܐܝܬ.
ܙ
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ ܝܬܝܪܐܝܬ.)
 
{{ܐܘܪܒ}}
[[file:Ur-Nassiriyah.jpg|thumb]]
 
[[file:Ur-Nassiriyah.jpg|thumb|ܚܪܒܬܐ ܕܐܘܪ ܝܘܡܢܐ. ܡܬܚܙܝܐ [[ܙܩܘܪܬܐ ܕܐܘܪ]] ܠܒܣܬܪܐ.]]
'''ܐܘܪ''' ܐܬ ܚܕ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܟܢܦܠ ܓܘ ܓܪܒܝܐ [[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] (ܕܝ ܩܐܪ ܓܘ [[ܥܝܪܐܩ|ܥܝܪܩ]] ܐܕܝܘ) ܐܬ ܡܕܝܢܬܐ ܦܫܠ ܐܪܫܟܝܬܐ [[ܫܘܡܪ|ܫܘܡܪܝܐ]] ܒܙܒܢܬ ܡܠܟ ܐܘܪ ܛܠܐܬܐ 2100 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘ ܚܪܕ ܬܘܠ ܓܐܘܐ [[ܒ̈ܒܠܝܐ]] ܘ[[ܟܠܕܝ̈ܐܥܬܝܩ̈ܐ]]، ܡܢ ܐܬ ܡܕܝܢܬܐ ܦܠܛ ܡܢܐ [[ܐܒܪܗܡ]] ܕܝܚ ܕܡܝܪ [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]]، ܐܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܡ ܦܠܛ ܣܝܪ ܠܝܘܢܐܪܕ ܘܘܠܝ ܒܫܢܬ 1922 ܘܡܫܗܝܪܐ ܒܙܩܘܪܬܐ ܐܝ ܕܘܠ ܕܗܐ ܦܫܬܐ ܬܐܡܐ.
 
'''ܐܘܪ''' ([[ܠܫܢܐ ܫܘܡܪܝܐ|ܫܘܡܪܐܝܬ]] 𒌶𒆠 ܐܘ 𒋀𒀕𒆠 ܐܘ 𒋀𒀊𒆠) ܗܘܬ [[ܐܘܚܕܢܐ ܡܕܝܢܝܐ]] [[ܫܘܡܪ|ܫܘܡܪܝܐ]] ܕܢܦܠܐ ܗܘܬ ܒܬܝܡܢܐ ܕ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ|ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ]] ܥܬܝܩܬܐ܆ ܝܘܡܢܐ ܚܪܒܬܐ ܕ'''ܬܠ ܐܠܡܘܩܝܪ''' ܒ[[ܕܝ ܩܐܪ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝ ܩܐܪ]] ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] تل المقير) ܒ[[ܥܝܪܐܩ]]. ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܫܘܡܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܘܪ ܛܠܐܬܐ 2100 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܚܪܕ ܬܘܠ ܓܘܗ̇ [[ܒܒܠ|ܒܒ̈ܠܝܐ]] ܘ[[ܟܠܕܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܟܠܕ̈ܝܐ ܥܬܝܩ̈ܐ]]܆ ܡܢ ܐܬ ܡܕܝܢܬܐ ܦܠܛ ܡܢܗ̇ [[ܐܒܪܗܡ]] ܥܠ [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]]. ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܡ ܦܠܛ ܣܝܪ ܠܝܘܢܐܪܕ ܘܘܠܝ ܒܫܢܬ 1922 ܘܡܫܗܝܪܐ ܒܙܩܘܪܬܐ ܐܝ ܕܘܠ ܕܗܐ ܦܫܬܐ ܬܐܡܐ܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]