«ܢܒܘܟܕܢܨܪ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܢܒܘܟܕ݂ܢܨܪ ܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ: ܫܩܠܬ ܠܪܘܟܟܐ (ܦܘܕܝ).)
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
 
{{ܐܘܪܒ}}
[[ܠܦܦܐ:Nebukadnessar II.jpg|thumbnail|200px|ܢܵܒܘܼܢܒܘܟܕܢܨܪ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪܬܪܝܢܐ]]
 
'''ܢܵܒܘܼܢܒܘܟܕܢܨܪ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼܬܪܝܢܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ|ܐܟܕܐܝܬ]] [[ܠܦܦܐ:Nebuchadnezzar_in_Akkadian.png|105px]] ܐܘܼܨܘܼܪ''ܢܒܘ ܟܘܕܘܪܝ ܐܘܨܘܪ'' ܐܗܐܘܟܝܬ "[[ܢܒܘ]] ܛܪ ܠܝܪܬܝ/ܠܒܘܟܪܝ") ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܚܟܡܠ [[ܒܒܠ]] ܡܢ ܫܢܬܫܢ̈ܝ 605-562 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ،ܡܫܝܚܐ܆ ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪܢܒܘܟܕܢܨܪ ܚܕ ܡܢ ܓܒܐܪܬܓܢܒܪ̈ܐ ܒܒܠ،ܕܒܒܠ܆ ܩܡܪܐܛܘܪܝܐ ܡܛܝܠܐ ܡܢ ܚܕܘܕ ܡܐܬܐ ܬܐ ܚܕܘܕ [[ܡܨܪܡܨܪܝܢ ܥܬܝܩܬܐ|ܡܨܪܝܢ]]،܆ ܐܗ ܒܐܒ ܢܒܘܒܘܠܐܨܪ[[ܢܒܘܦܘܠܐܨܪ]] ܡܚܪܒܠ ܐܫܘܪܐܝܝܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܘܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܡܨܪܐܝܝ ܓܘ، ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪܢܒܘܟܕܢܨܪ ܟܡܓܐܠܒܠܢ ܘܫܩܠ ܡܬܘܐܬܡܬܘ̈ܬܐ ܕ[[ܣܘܪܝܐܐܪܡ]] ܘ ܘܕ[[ܦܠܣܛܝܢܟܢܥܢ]]،܆ ܒܫܢܬܐ 605 ܩܕܡ ܒܫܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ،ܕܒܒܠ܆ ܘܕܠ ܡܢ ܒܒܠ ܡܕܝܬܐܡܕܝܢܬܐ ܚܕܬܐ ܘܒܢܝܠ ܒܪܓ ܒܒܠ ܘܓܢܬܐ ܡܥܠܩ܆ [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܡܝܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܫܩܠ ܠ[[ܐܘܪܫܠܡ]] ܬܪܬܝܢ ܓܗ̈ܝܢ܆ ܚܕܐ ܒܫܢܬܐ 597 ܩܕܡ ܘܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܫܢܬܐ 587܆ ܘܫܩܠ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟ [[ܨܘܪ]] ܘܐܝܟ [[ܐܫܩܠܘܢ]]܆ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܬܠ ܒܫܢܬܐ 562 ܩܕܡ ܘܬܘܠ ܚܟܡ ܒܒܠ ܒܪܘܢ ܐܡܝܠ [[ܡܪܘܕܟ]]܀
ܚܬܐ ܘ ܒܢܝܠ ܒܪܓ ܒܒܠ ܘ ܓܢܬܐ ܡܥܠܩ، [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܡܝܪ ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ ܫܩܝܠ ܠܗ [[ܐܘܪܫܠܡ]] ܬܪܝܢ ܓܗ̈ܐ، ܚܕܐ ܒܫܢܬܐ 597 ܩܕܡ ܘܓܐܚܪܬܐ ܫܐܬܐ 587 ܩ ܡ، ܘܫܩܠ ܡܕܝܬ ܚܢ ܡܚ [[ܨܘܪ]] ܘ [[ܐܫܩܠܘܢ]]، ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ ܡܬܠ ܒܫܐܬܐ 562 ܩܕܡ ܘܬܘܠ ܚܟܡ ܒܒܠ ܒܪܘܢ ܐܡܝܠ ܡܪܘܕܟ.
 
[[ܣܕܪܐ:ܒܒܠܐܝܝܒܒܠܝܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܟܠܕܐܝܝܟܠܕܝܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܐܪܐܡܐܝܝܐܪܡܝܐ]]