«ܡܓܪܒ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(ܕܟܝܬ.)
{{ܐܬܪܐ|
| ܫܡܐ = ܡܓܪܒ
| ܐܬܪܐ = المملكة المغربية ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]])<br />ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ([[ܠܫܢܐ ܐܡܐܙܝܓܝܐ ܡܓܪܒܝܐ ܚܕܬܐ|ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ]])<br />ܡܠܟܘܬܐ ܡܓܪܒܝܬܐ
| ܨܘܪܬܐ ܕܐܬܐ = Flag of Morocco.svg
| ܨܘܪܬܐ ܕܢܝܫܐ = Coat of arms of Morocco.svg
| ܨܘܪܬܐ ܕܨܘܪܬ ܥܠܡܐ = Morocco in its region (de-factoorthographic andprojection, disputedWS hatchedclaimed).svg
| ܓܢܘܡܐ = الله، الوطن، الملك (ܥܪܒܐܝܬ)<br />ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ (ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ)<br />("ܐܠܗܐ܄ܐܠܗܐ܆ ܐܬܪܐ܄ܡܬܐ܆ ܡܠܟܐ")
| ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ = النشيد الوطني المغربي (ܥܪܒܐܝܬ)<br />ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ)<br />("ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܕܡܓܪܒ")<br />[[ܠܦܦܐ:National Anthem of Morocco.ogg|center]]
| ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ = Hymne Chérifien
| ܝܒܫܬܐ = [[ܐܦܪܝܩܐ]]
| ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ = [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܝܐ]] ܘ[[ܠܫܢܐ ܐܡܐܙܝܓܝܐ ܡܓܪܒܝܐ ܚܕܬܐ|ܐܡܐܙܝܓܝܐ ܡܓܪܒܝܐ ܚܕܬܐ]]
| ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ = ܡܓܪܒܝܐ
| ܐܪܫܟܝܬܐ = [[ܪܒܐܛ]]
| ܛܘܟܣܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ = 34°02′ ܓܪܒܝܐ 6°51′ ܡܥܪܒܐ
| ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ = [[ܩܙܒܠܐܢܩܐ]]
| ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ = 99% ܥܪ̈ܒܝܝܢ-ܒܪܒܪ̈ܝܝܢ<br />1% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
| ܬܘܕܝܬܐ = 99% [[ܐܣܠܐܡ]] (ܫܠܝܛܬܐ)<br />
1% ܐܚܪ̈ܢܝܢ (ܐܦ ܥܡ [[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܡܫܝܚܝ̈ܝܢ]] ܘ[[ܝܗܘܕܝܘܬܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ]] ܘ[[ܒܗܐܝܘܬܐ|ܒܗܐܝ̈ܝܢ]])
| ܡܕܒܪܢܘܬܐ = [[ܡܠܟܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ]]
| ܡܕܒܪܢܐ = [[ܡܠܟܐ]]
| ܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܐ = - [[ܡܠܟܐ]]<br /> - [[ܪܝܫ ܘܙܝܪܐ|ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ]]
| ܫܡܐ ܕܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܐ = [[ܡܠܟܐ ܡܘܚܡܕ ܫܬܝܬܝܐ ܕܡܓܪܒ|ܡܘܚܡܕ ܫܬܝܬܝܐ]]<br />[[ܥܒܐܣܣܥܕ ܐܠܦܐܣܝܐܠܕܝܢ ܐܠܥܘܬܡܐܢܝ]]
| ܫܘܪܝܐ = ܚܐܪܘܬܐ
| ܓܕܫܐ ܕܫܘܪܝܐ =-&nbsp;[[ܡܠܟܘܬܐ&nbsp;ܕܡܘܪܝܛܢܝܐ]]<br/>-&nbsp;[[ܝܘܒܠܐ&nbsp;ܐܕܪܐܣܝܐ]]<br/>-&nbsp;[[ܝܘܒܠܐ&nbsp;ܥܠܘܝܐ&nbsp;ܦܝܠܐܠܝܐ]]<br/>-&nbsp;[[ܬܫܥܝܬܐ&nbsp;ܕܡܓܪܒ|ܐܫܬܬܐܣ&nbsp;ܦܪܘܛܩܛܘܪܛ]]<br/>-&nbsp;ܚܐܪܘܬܐ&nbsp;ܡܢ&nbsp;[[ܦܪܢܣܐ]]<br/>-&nbsp;ܚܐܪܘܬܐ&nbsp;ܡܢ&nbsp;[[ܐܣܦܢܝܐ]]
| ܓܕܫܐ ܕܫܘܪܝܐ = - ܡܢ [[ܦܪܢܣܐ]]<br /> - ܡܢ [[ܐܣܦܢܝܐ]]
| ܙܒܢܐ ܕܫܘܪܝܐ = [[400 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ<br />788<br />1631<br />30 ܒܐܕܪ 1912<br />2 ܒܐܕܪ]] [[1956]]<br />[[7 ܒܢܝܣܢ]] [[1956]]
| ܕܪܓܐ ܕܫܛܚܐ ܒܥܠܡܐ = 57 (ܐܘ 39) ܒܥܠܡܐ
| ܫܛܚܐ ܟܠܢܝܐ = 446,550 (ܐܘ 710,850)
| ܟܠ ܡܐܐ ܕܡܝܐ = ܙܥܘܪܐ0.056
| ܕܪܓܐ ܕܥܡܘܪܐ ܒܥܠܡܐ = 3739 ܒܥܠܡܐ
| ܥܡܘܪܐ ܟܠܢܝܐ = 3337,241112,259080
| ܥܡܘܪܐ ܠܫܢܬܐ = 20052020
| ܣܒܝܣܘܬܐ ܕܥܡܘܪܐ = 7050.0
| ܕܪܓܐ ܕܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܥܠܡܐ = 54 ܒܥܠܡܐ
| ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܟܠܢܝܬܐ = 135,7403323.58 ܡܠܝܘܢܪ̈ܒܘܢ ܪ̈ܒܘܢ$
| ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܫܢܬܐ = 20052019
| ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ = $49,503339
| ܙܘܙܐ = [[ܕܪܗܡ ܡܓܪܒܝܐ]] (MAD)
| ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ = [[UTC]] + 01
| ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ = ܝܡܝܢܐ
| ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ = ma<br />المغرب
| ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ = 212
| ܡܬܒܝܢܢܘܬܐ =
}}
 
'''ܡܓܪܒ''' ܐܘ '''ܡܘܪܘܩܘ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: المغرب ܐܘܟܝܬ "ܡܥܪܒܐ"܆ [[ܠܫܢܐ ܐܡܐܙܝܓܝܐ ܡܓܪܒܝܐ ܚܕܬܐ|ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ]] ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ '''ܡܠܟܘܬܐ ܡܓܪܒܝܬܐ''' (ܥܪܒܐܝܬ المملكة المغربية܆ ܐܡܐܙܝܓܐܝܬ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ܗܝ [[ܐܬܪܐ]] ܒ[[ܦܢܝܬܐ ܕܡܓܪܒ]] ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒܐ ܕ[[ܐܦܪܝܩܐ]]܂. ܡܓܪܒ ܐܝܬ ܠܗܠܗ̇ ܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܓܙܐܐܪ]] ܒܡܕܢܚܐ ܘܥܡ [[ܨܚܪܐܐ ܡܥܪܒܝܬܐ]]܂ ܒܬܝܡܢܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܡܓܪܒ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ܀ܥܪܒܐܝܬ ܘܐܡܐܙܝܓܐܝܬ܀