«ܐܫܘܪܒܢܝܦܠ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (334a ܫܢܐ ܦܐܬܐ ܕ ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠ ܠ ܐܫܘܪܒܢܝܦܠ: ܟܬܒܬܐ ܬܪܝܨܬܐ.)
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Assurbanipal_op_jacht.jpg|300px|thumb|ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠܐܫܘܪܒܢܝܦܠ ܒܨܝܕܐ ܐܪ̈ܝܐܕܐܪ̈ܝܘܬܐ]]
 
ܡܠܟܐ '''ܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠܐܫܘܪܒܢܝܦܠ''' (685-627 ܩ.ܡ.ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܕ[[ܐܬܘܪ]] ܘܒܪܗ ܕܡܠܟܐ [[ܐܣܪܚܕܘܢܣܪܚܕܘܡ]]. ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐܕ[[ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ]]. ܒܢܐ [[ܒܝܬ ܟܬܒܐ|ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ]] ܩܕܡܝܐ ܒܟܠܗ [[ܬܐܒܝܠܥܠܡܐ]] ܕܗܘ [[ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ|ܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܢܐܦܠܕܐܫܘܪܒܢܝܦܠ]]. ܫܡܗ ܒ[[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܗܘܐܗܘ ܐܣܦܝܕ'''ܐܣܦܝܪ''' (ܟܬܒܐ[[ܣܦܪܐ ܕܥܙܪܐܕܥܙܪܝܐ]] 4: 10)܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܡܠܟܐ]]