«ܠܫܢܐ ܝܦܢܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܐܘܣܦܬ.
ܙ (ܫܩܠܬ ܠܫܡܐ ܣܘܕܝܐ.)
(ܐܘܣܦܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Japanese dialects-en.png|thumb|ܠܥܙ̈ܐ ܝܦܢܝ̈ܐ ܒ[[ܝܦܢ]]̣]]
 
'''ܠܫܢܐ ܝܦܢܝܐ''' (日本語) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕ[[ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)|ܐܣܝܐ]] ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܢܬܡܠܠ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܩܕܡܢܐܝܬ ܒ[[ܝܦܢ]] ܐܝܟܐ ܗܘ [[ܠܫܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ]]. ܝܦܢܝܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܦܢܝܩܝܐ|ܠܫܢ̈ܐ ܝܦܢܝܩ̈ܝܐ]] (ܐܘܟܝܬ ܝܦܢܝܩ̈ܝܐ-ܪ̈ܝܘܩܝܘܝܐ)܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܝܦܢܝܐ]]
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ ܕܝܦܢ]]
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ ܕܦܠܐܘ]]