Open main menu
ܟܘܟ̈ܒܐ

ܟܘܟܒܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ ܕܦܠܙܡܐ ܒܬܐܒܝܠ܂ ܐܝܟܢܐ ܫܡܫܐ ܗܝ ܟܘܟܒܐ܀

ܪܬܡܐEdit

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܘܟܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܘܟ̈ܒܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܘܟܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܘܟ̈ܒ݂ܶܐ)