ܣܢܛܝܐܓܘ ܕܐ ܬܫܝܠܝ

ܣܢܛܝܐܓܘ ܕܐ ܬܫܝܠܝ (ܐܣܦܢܐܝܬ Santiago de Chile) ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܣܢܛܝܐܓܘ (Santiago) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܫܝܠܝ܀

ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܡܢ ܣܢܛܝܐܓܘ