ܣܥܪܬ ܐܘ ܣܥܪܕ (ܛܘܪܩܐܝܬ Siirt܆ ܛܘܪܩܐܝܬ ܥܘܬܡܢܝܐ܆ سعرد‎܆ ܥܪܒܐܝܬ سِعِرْد‎‎܆ ܐܪܡܢܐܝܬ Սղերդ܆ ܩܪܕܘܐܝܬSêrt ‎) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܦܠܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܕܛܘܪܩܝܐ ܩܘܪܒܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܥܪܬ. ܐܢܫ̈ܐ ܕܝܠܗ̇ ܦܠܛܝܢ ܐܦܙܓܐ ܕܝܝ ܒܨܝܪ 135,350 ܢܦܫ ܚܝܐ ܕܒܣܘܓܐ ܡܢ ܩܪ̈ܕܘܝܐ ܘܐܦ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܛܘܪ̈ܩܝܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܘܬ ܒܣܘܪܝܐ ܟܒܝܪܬܐ ܡܢ ܟܠܕ̈ܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܛܪܕܘ ܗܘܘ ܒܫܢܬ 1915܀

ܩܢܛܪܘܢ ܕܡܕܝܢܬܐ