ܦܒܠܘ ܦܝܩܐܣܘ

ܦܒܠܘ ܦܝܩܐܣܘ (ܐܣܦܢܐܝܬ: Pablo Picasso) (ܐܬܝܠܕ 25 ܒܬܫܪܝܢ ܐ 1881 - ܡܝܬ 8 ܒܢܝܣܢ 1973) ܗܘܐ ܪܫܘܡܐ ܘܨܝܪܐ ܐܣܦܢܝܐ. ܐܬܝܕܥ ܥܠ ܚܙܘܘܗܝ ܩܘܦܣܝ̈ܐ܀

ܦܒܠܘ ܦܝܩܐܣܘ
Signature of Picasso