Open main menu

ܐܘܩܝܢܘܣ ܐܛܠܢܛܝܐ

ܐܘܩܝܢܘܣ ܐܛܠܢܛܝܐ
ܚܝܪܐ ܥܠ ܐܘܩܝܢܘܣ ܐܛܠܢܛܝܐ ܡܢ ܣܦܪ ܝܡܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܦܘܪܛܘܓܠ.
ܚܡܫܐ ܐܘܩܝܢ̈ܘ ܕܥܠܡܐ

ܐܘܩܝܢܘܣ ܐܛܠܢܛܝܐ ܗܘ ܐܘܩܝܢܘܣ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܪܒܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܒܬܪ ܐܘܩܝܢܘܣ ܫܝܢܝܐ. ܩܪܝܒܐ ܡܫܘܚܬܗ ܠ106,400,000 km². ܐܝܟܐ ܕܟܢܢ 20% ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܣܦܝܪ ܐܪܥܐ. ܘ26% ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ܥܠ ܐܪܥܐ܀