ܐܘܪܡܝܐ ܐܘ ܐܘܪܡܝ (ܦܪܣܐܝܬ: ارومیه܄ ܐܕܪܒܝܓܢܐܝܬ: Urumiyə/Urmu܄ ܟܘܪܕܐܝܬ: Wurmê) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܪܐܢ ܩܪܝܒܬܐ ܠܝܡܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ܂ ܐܝܬ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܐܘܪܡܝܐ ܝܘܡܢܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܥܡ ܐܘܪܡܝܐ